Menu
Strona Główna
O Stowarzyszeniu
Wydarzenia
Dołącz do nas
Kontakt

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

  • ul.H.Wiercieńskiego 5/52
  • 22-100 Chełm
  • Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

    Na początku maja 2007 roku z inicjatywy Radnych rady Miasta Chełm, Lucyny Dargiewicz i Artura Pawła Juszczaka, zostało zorganizowane spotkanie założycielskie stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, w przeważającej części były to osoby młode nie związane wcześniej z jakąkolwiek organizacja społeczną badź polityczną. Podczas spotkania określono cele i zadania stowarzyszenia, wybrano władzę i nazwę. Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych jak sugeruje już sama nazwa będzie zajmowało się głównie pomocą i inicjatywą lokalnej społeczności w zakresie najmniej doszacowanym pod względem finansowym i edukacyjnym obszarom codziennego życia. W stowarzyszeniu w chwili obecnej trwają prace nad przygotowywaniem się do pozyskiwania środków unijnych, poprzez szkolenia i warsztaty, na które w sposób ciągły są wysyłani jego członkowie. Uważamy że właśnie poprzez absorbcję środków strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 jesteśmy w stanie realizować nasze plany, inicjatywy, marzenia. W Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku września co umożliwia nam już prawne korzystanie z przywilejów jakie posiadają organizacje pozarządowe na rzecz lokalnego społeczeństwa.

    Wszystkich Państwa, których w jakimś stopniu zainteresowałem Chełmskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych zapraszam do współpracy, bo przecież wszyscy wiemy, że jeśli nie my to kto, kto to zrobi?

    Artur Paweł Juszczak